ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Հարգելի քաղաքացիներ

Համակարգի միջոցով կարող եք գնահատել և հայտնել Ձեր կարծիքը պետական կառավարաման համակարգի մարմինների կողմից մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ:

Ծառայության ստացման ընթացքում Ձեզ է տրամադրվում  «Ծառայության մատուցման կտրոն», որը ներառում է ծառայության մատուցման 16-նիշանոց ծածկագիրը, «QR» կոդ «Քաղաքացիների հետ հետադարձ կապ» համակարգում տրամադրված ծառայության գնահատման հարցաթերթի հղումով:

Թողնելով Ձեր կարծիքը պետական ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ Դուք նպաստում եք մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավմանը, պետական կառավարման համակարգի թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովմանը: